View Cart   
 
 

Acknowledgements

Erkentelijkheid


Een bijzondere dank richten wij aan Steven Soekrasno, die gediplomeerd web developer en creative advisor is, en ervaring heeft op het gebied van internet en computer technologie. Zijn bijdrage was aan het ontwerp en vormgeving, evenals Susan Boucher-Soekrasno, die een master of science graad in information systems heeft, beiden woonachtig in Phoenix , Arizona, U.S..

Raymond en Clive Tawjoeram, die gezorgd hebben voor de layout en omslag.
Verder aan Drs. Annelies Sabajo – Adriaans en Drs.Leslie Sabajo, voor het critisch doornemen van het manuscript en hun bijdrage aan de colofon en eind fase.

Eveneens zijn we de heer Charles Maleko zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de informatie over de officiële spelling, waar hij samen met de heer H. Courtz, A. Cirino en Nardo Aloeman gedurende jaren aan gewerkt heeft.

Ook Professor Marc Wojcik, die woont in Phoenix, Arizona, U.S.A., waar hij jarenlang docent geweest is aan de universiteit, voor het doornemen van het Engelse gedeelte.

Tot slot aan allen, die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd. Zonder hun participatie zou het boek niet zijn wat het nu is. Nogmaals onze dank.

Acknowledgements


We are grateful to Susan Boucher-Soekrasno, who has a masters degree in science and information systems, and Steven Soekrasno, a certified webdeveloper and art and creative advisor, whose contribution to the layout and cover page were indispensible. They live in Phoenix, Arizona, U.S.A.

Together with Raymond Tawjoeram and Clive Tawjoeram they worked on the completion of the layout.

Also Drs. Annelies Sabajo-Adriaans and Drs. Leslie Sabajo whose reading of the draft and advice with regard to the colophon and final form were invaluable.

Mr. Charles Maleko, who provided us with information, regarding the official spelling. He has worked on this for years with Mr. H. Courtz, A. Cirino and Nardo Aloeman.

Prof. Mark Wojcik, who contributed by critically reading the English part of the manuscript. He lives in Phoenix, Arizona, U.S.A..

Finally, we thank everyone who contributed to this book in one way or another. Thank you for your priceless contribution.

 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio