View Cart   
 
 

Introduction

Inleiding

RELEVANTIE:
Het is van belang dat Surinamers elkaars taal spreken, zodat ze zich niet uitgesloten voelen als ze ergens komen waar de taal van etnische groepen gesproken wordt. Laten we de eenheid bevorderen en beginnen met het leren van elkaars taal. Het maakt niet uit wie u bent, begin nu!

BESCHRIJVING:
Taalgebruik bestaat uit spreken, lezen en schrijven. Spreken omvat het gebruik van klanken, woorden, en korte zinnen om gevoelens, en situaties uit te drukken. In dit boek willen wij ons voornamelijk richten op het spreken, het communiceren in woord.

DOELEN:
De spreker moet in staat zijn:

  • de klanken goed uit te spreken.
  • simpele woorden uit te spreken.
  • eenvoudige zinnen te lezen, te begrijpen, en zich in eenvoudige zinnen kunnen uitdrukken.

Introduction

 

RELEVANCE:
It is important for everyone who lives in the country to learn the languages spoken in Suriname. In school, at work, in social life, the media, wherever one goes different languages are spoken by the several ethnic groups, who are part of this society. So let us unite. Do not hesitate, start now!

DESCRIPTION:
Languages are spoken, read and written. Speaking relates to pronunciation of sounds, words and sentences, to express feelings, conditions and situations. In this book we want to concentrate on pronunciation, on speaking, thus on verbal communication.

GOALS:

  • This book will enable the user to:
  • Pronounce sounds correctly.
  • Use simple words.
  • Show understanding of the language by reading, and saying simple sentences to express feelings.
 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio