View Cart   
 
 

Voorwoord

In deze uitgave wil ik de jeugd bewust maken over de mogelijkheden die ze hebben bij de keuze vaneen beroep en de werkzaamhedendie deze omvatten. In ontwikkelde landen, is er een grote specialisatie. In ontwikkelings landen als Suriname wordt verwacht dat een persoon een scala van werkzaamheden kan doen, die wel of geen verband houden met zijn beroep. Zowel mannen als vrouwen kunnen de beroepen uitoefenen, doe daarom hard je best. Leer zoveel als mogelijk, door te kijken, te luisteren en zelf te doen. Succes!

Om een aanvang te maken met het aanleren van de vreemde talen die in onze regio gesproken worden is er een vertaling in het Engels en Spaans van de beroepen. Ik hoop dat ik met deze uitgave een bijdrage mag leveren aan de motivatie van onze jeugd om te kiezen voor een beroep dat ze hun leven lang gelukkig zal maken.

Ik wil ook een ieder dankzeggen, die op welke wijze dan ook mij heeft bijgestaan bij het tot stand komen van deze publicatie.
 

Knowledge center | Documentaires | Muziek | Blogspot | Links | Policies | Sitemap | RSS Print this page
@Copyright 2013, Nowilia Tawjoeram Sabajo. Powered by Suriname Website Design Studio